AL75
ALUMINIUM INNOVATION
Nové metódy termického spájania zliatin hliníka
 
 


 Úvod
 Novinky
 Technické parametre
 Príklady použitia
 Kontakt
 

AL75 Technické údaje:


AL75 - Pevnosť v ťahu: až do 85 Newton/mm²
AL75 - Tvrdosť: Rockwell B 55-62
AL75 - Tepelná rozťažnost: 4-8% (závislé od ochladenia)
AL75 - Neobsahuje kadmium a olovo (vhodné do potravinárskeho priemyslu)

Porovnanie dôležitých teplôt:

AL75 - Teplota tavenia: 380 °C
AL75 - Difúzia začína pri cca.: 420 °C
AL75 - Tepelná odolnosť spoja až do: 240 °C
AL75 - Temperovanie materiálu v peci pri cca.: 240 °C
Čistý hliník: 660 °C
Netvrdené hliníkové zliatiny: 640-655 °C
Tvrdené hliníkové zliatiny: 520-655 °C
Oxid hliníka: 2050 °C
Oxid hliníka je krehký pri cca.: 300 °C

Dôležité body pre použitie AL75

Spoj ohriať na pracovnú teplotu 380 °C. (telota tavenia AL75)
AL75 naniesť na požadované miesto.
Počas spracovania udržiavať taveninu AL75 tekutú prísunom ďaľšieho tepla.
Vrstva oxidu na obrobku musí byť rozrušená pod roztaveným AL75. (Pomocou ostrého predmetu napr. skrutkovač, alebo rysovacia ihla, prerušte vrstvu oxidu obrobku tým, že prejdete dva-tri krát cez tekuté AL75. V sériovej produkcii môže prerušenie oxidačnej vrstvy vykonať laser, alebo ultrazvuk.)
Ohriať spoj na aspoň na 420 °C. Pri tejto teplote sa tavenina dostáva cez oxidačnú vrstvu obrobku.
Po spojení sa nechá obrobok pomaly ochlaďiť.
(viac nájdete v sekcii príklady použitia)