AL75
ALUMINIUM INNOVATION
Nové metódy termického spájania zliatin hliníka
 
 

 Úvod
 Novinky
 Technické parametre
 Príklady použitia
 Kontakt
 

Malá revolúcia v spájaní hliníka.


Prídavný materiál AL75 a jeho klony sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré umožnia úplne nový prístup k spájaniu hliníka a jeho všetkých zliatin. ( Vo vývoji sa naďalej pokračuje a testujú sa aj možnosti spájania materiálov bez obsahu hliníka ako napr. pozinkované plechy atď.) S vynájdením materiálu sa skúmali a prispôsobovali technologícké postupy, ktoré by umožnili naplno využiť prednosti nového materiálu.

Pri použití AL75 sa hovorí o ZALIEVANÍ, z nemeckého prekladu slova GIESSLIEREN. Zalievanie s AL75 nachádza široké uplatnenie nielen v náročnom priemyselnom nasadení či už s použitím lasera alebo iných technológií, ale kvôli jednoduchosti použitia a ekonomickéj nenáročnosti aj v hobby sfére.

Bližší popis produktov je v sekcii Technické parametre.

Príklad jednoduchého použitia s propan-butánovým horákom:

=

Nahriať Naniesť Preškriabať a dohriať
na 420°C
Ochladiť Test pevnosti
(viac nájdete v sekcii Príklady použitia.)

Príklad vyplnenia priehlbiny s použitím lasera:

=

(viac nájdete v sekcii Príklady použitia)

Výhody materiálu:

 • Nízka pracovná teplota - vďaka tomu len najmenšie alebo žiadne deformácie spracovaného materiálu.
 • Nenarúša sa vrstva základného materiálu, ale od klasického spájkovania sa líši vytvorením tenkej difúznej vrstvy s veľmi jemnou previazanosťou zŕn.
 • Difúzia prebieha už od teploty 420 °C .
 • Bezproblémové rozobratie spoja nahriatím na 380° C.
 • Malá pôrovitosť spoja, vyhovuje najprísnejším normám.
 • Dajú sa spájať výrobky z hliníka a jeho rôznych zliatin a hrúbok
 • Vysoká pevnosť spoja (až 85 N/mm². S použitím lasera sa namerali hodnoty až 120 N/mm²).
 • Je možné použitie rôznych tepelných zdrojov, napr.. butan, propan, teplý vzduch, laser, elektrické ohrievanie, indukčný ohrev a pod.
 • Nie je potrebné žiadne špeciálne zariadenie ani vyškolenie.
 • Nízke náklady na zaobstaranie a prevádzku.(Samozrejme v závislosti od použitej technológie)
 • Neobsahuje kadmium a olovo.
 • Žiadne jedovaté odpady.
 • Vhodné na opravy, do materiálu je možné vŕtať alebo rezať závit.
 • Je ho možné eloxovať.